Klonowanie faktury

Wystawiając podobne faktury możesz skorzystać z funkcji klonowania. Tzw. klon to nowa faktura wystawiona na podstawie innej wcześniej wystawionej faktury. Aby wystawić fakturę w ten sposób należy otworzyć istniejącą już fakturę i kliknąć przycisk Klonuj

Otwarty zostanie formularz edycji tak jak w przypadku wystawiania faktury nowej z tą różnicą, że tutaj jest on uzupełniony o dane z faktury klonowanej. Dane te można dowolnie zmienić. Faktura, która powstała przez klonowanie i faktura źródłowa nie są ze sobą w żaden sposób powiązane.
Poprzedni temat:Korekta faktury
Następny temat:Drukowanie