Wyszukiwanie

W celu znalezienia faktury należy użyć funkcji filtrów. W tym celu należy kliknąć przycisk Filtry, który dostępny jest nad listą faktur po prawej.

Otwarty zostanie formularz z listą filtrów jak na ilustracji poniżej. Należy wybrać/uzupełnić przynajmniej jeden z filtrów i kliknąć Zastosuj w celu zawężenia wyników na liście faktur.

Użytkownik jest informowany o włączonych filtrach kolorem tekstu i numerem filtrów na przycisku. Możliwe jest zmodyfikowanie filtrów przez ponowne kliknięcie przycisku Filtry. Aby wyłączyć filtrowanie należy kliknąć X.