Podstawowa konfiguracja

Pierwsze logowanie
Ustawienia
Dane firmy
Dane podatkowe
Rachunki bankowe
Sprzedawcy
Logo
Zmiana hasła
Przełączanie kont
Zamknięcie konta