Drukowanie

W celu wydruku faktury należy fakturę otworzyć i kliknąć przycisk Drukuj

Otwarte zostanie okno z podglądem faktury, który umożliwia sprawdzenie faktury przed jej wydrukiem. W dolnej części okna znajdują się przyciski umożliwiające wydruk faktury lub jej duplikatu.

Wydruk nie powoduje bezpośredniego wysłania faktury na drukarkę a pobranie jej (jako plik PDF) i otwarcie w przeglądarce plików PDF. Dlatego należy zainstalować wcześniej taki program.

Zalecamy Acrobat Reader lub Foxit Reader aczkolwiek nic nie stoi na przeszkodzie, jeśli użytkownik skorzysta z innego oprogramowania.

Program posiada także funkcję wydruku seryjnego czyli wydruku więcej niż jednej faktury. W celu jego wykonania należy przejść (wrócić) do listy faktur, zaznaczyć faktury do druku i z menu przycisku Wyślij / drukuj wybrać Drukuj zaznaczone faktury.

Otwarte zostanie okno jak na ilustracji poniżej, w którym można pobrać całą serię faktur jako jeden plik PDF.

Należy pamiętać, że wydruk seryjny jest czasochłonny i nie można go przerwać.

Poprzedni temat:Klonowanie faktury
Następny temat:Duplikat faktury