Analizy

Aplikacja pozwala na wizualną prezentację danych o sprzedaży i kosztach w formie interaktywnych wykresów i tabel. Po wejściu w menu Analizy dostępne są następujące wykresy:

1. Przychody i koszty

2. Zysk i strata

3. Sprzedaż według produktów

4. Sprzedaż według kontrahentów

5. Koszty według produktów

6. Koszty według kontrahentów