Ustawienia poczty

Faktury można wysyłać od razu po założeniu i aktywacji konta. Konfiguracja ustawień przedstawionych na poniższych ilustracjach jest więc opcjonalna.

Uzupełnienie pola Kopia do lub Kopia ukryta do spowoduje, że każda wysłana do klienta faktura trafi również na adres e-mail podany tych polach.

Możliwe jest też użycie własnego serwera SMTP. Po przełączeniu pola Użyj SMTP na Tak pozostałe parametry należy uzupełnić zgodnie z instrukcją dostępną na stronie dostawcy usługi poczty.