Wystawienie faktury

Wszystkie operacje na fakturach tj. ich wystawianie, przegląd, edycja i drukowanie wykonuje się po wejściu do menu Przychody - Faktury sprzedaży.

Po wejściu do ww. menu, w celu wystawienia faktury należy kliknąć przycisk Wystaw fakturę.
Otwarty zostanie formularz wystawiania faktury jak na poniższej ilustracji, który należy uzupełnić. Formularz, oprócz wypełnienia pól danymi, pozwala na dodanie wybranych danych słownikowych np. wystawiającego lub rachunku bankowego.

Po kliknięciu przycisku Wystaw fakturę

dokument zostanie zapisany i otwarty w trybie przeglądu jak na ilustracji poniżej.

Tryb przeglądu służy do sprawdzenia zawartości faktury bez konieczności jej drukowania. Jeżeli stwierdzono błąd można fakturę poprawić klikając Edytuj.

Poprzedni temat:Fakturowanie
Następny temat:Korekta faktury