Zmiana statusu

Faktury mogą być oznaczane statusami szkic, wysłano, wydrukowano, opłacono, zaległa, anulowano. W celu zmiany statusu należy kliknąć przycisk Status, który dostępny jest nad listą faktur lub po otwarciu faktury w górnej części ekranu.

Otwarte zostanie okienko dialogowe Zmiana statusu. Należy wybrać status z listy dostępnych i zatwierdzić zmianę klikając Zmień.

Dla statusu opłacono należy podać datę opłacenia faktury. Będzie ona wyświetlana przy statusie jak na poniższej ilustracji.

Dla statusu zaległa można dodatkowo wskazać etap windykacji. Dostępne są następujące etapy:
nie podjęto, pierwszy telefon, drugi telefon, wezwanie, pozew, wstrzymano do wyjaśnienia

Ilustracja poniżej przedstawia fakturę dla kontrahenta, któremu wysłano wezwanie do zapłaty.


Poprzedni temat:Wysyłka faktury
Następny temat:Etykiety