Produkty

Katalog produktów dostępny jest po wejściu w menu Przychody - Produkty. Zawiera tylko te towary i usługi, które użytkownik świadomie dodał. Wystawienie faktury sprzedaży nie dodaje automatycznie wpisanych w formularzu produktów chyba, że w ustawieniach została włączona taka opcja. Katalog przedstawiony jest w formie tabelki jak na poniższej grafice.

W celu otwarcia produktu należy kliknąć jego nazwę lub symbol. Wyświetli się tabelka ze wszystkimi danymi produktu jak poniżej.

Aby dodać nowy produkt należy kliknąć przycisk Dodaj produkt.

Następnie należy uzupełnić nazwę i opis produktu, cenę netto (brutto), stawkę VAT i inne niezbędne dane.

Poprzedni temat:Kontrahenci