Dane chronologiczne ZUS

Analogicznie jak przy ustawieniu opcji podatkowych, możliwa jest zmiana sposobu wyliczania składek ZUS.

Program umożliwia ustawienie:

1. Tzw. małego ZUS (zależnego od przychodów)


2. Preferencyjnej składki ZUS (przez pierwsze dwa lata prowadzenia działalności)


3. Opłacania tylko składki zdrowotnej


4. Opłacania dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego


5. Umieszczeniu informacji o składce społecznej w KPiR